Библиотека за управление

Списък на семинаритеКакво търсите?семинари:
Начална / крайна дата. Име на семинара
2018-12-17 / 2018-12-21 По-нататъшно обучение: "Етика и психология на бизнес комуникацията в системата на държавната служба"
2018-12-17 / 2018-12-21 Подобряване на професионалните умения: "Психологическа подкрепа на персонала на държавната администрация"
2018-12-10 / 2018-12-14 Разширено обучение: "Анализ на паричния поток на организацията"
2018-12-10 / 2018-12-14 Допълнително обучение: "Икономически и правни аспекти на управлението на персонала на фирмата"
2018-12-10 / 2018-12-14 Допълнително обучение: "Икономически и правни аспекти на управлението на персонала на фирмата"
2018-12-10 / 2018-12-14 Разширено обучение "Инвестиционно банкиране"
2018-12-10 / 2018-12-14 Разширено обучение "Управление на цените в компанията"
2018-12-10 / 2018-12-14 Разширено обучение: "Министерството на финансите - инструмент за ефективно управление на паричните средства"
2018-12-05 / 2018-12-07 Разширено обучение "Експерт по приемане на резултатите от държавния договор"
2018-12-05 / 2018-12-07 Разширено обучение "Експерт по приемане на резултатите от държавния договор"
2018-12-03 / 2018-12-07 Професионален стандарт за професионално развитие "Специалист по управление на персонала"
2018-12-03 / 2018-12-07 Разширено обучение: "Разработване на система за бюджетиране"
2018-12-03 / 2018-12-07 Разширено обучение "Кодекс на труда на Руската федерация: професионален коментар на съдебната практика"
2018-12-03 / 2018-12-07 Професионален стандарт за професионално развитие "Специалист по управление на персонала"
2018-12-03 / 2018-12-07 Разширено обучение: "Управленски компетенции на главата, бух. Счетоводство, Кодекс на труда, защита на труда »
2018-11-26 / 2018-11-30 Допълнително обучение: "Специалист по управление на персонала"
2018-11-26 / 2018-11-30 "Социално-психологически технологии за решаване на проблемите на социалните групи"
2018-11-19 / 2018-11-23 Професионална pepepodpodgotovka "Специалист в сферата на обществените поръчки"
2018-11-19 / 2018-11-23 Професионална pepepodpodgotovka "Специалист в сферата на обществените поръчки"
2018-11-19 / 2018-11-23 Разширено обучение: "Организация на данъчните счетоводни и счетоводни политики в организацията"
2018-11-19 / 2018-11-23 Разширено обучение: "Управление на държавните и общинските поръчки"
2018-11-19 / 2018-11-23 Социално-педагогическа подкрепа на образователния процес в условията на ГЕФ
2018-11-19 / 2018-11-23 Професионално преквалификация «Социална педагогика»
2018-11-19 / 2018-11-23 Разширено обучение: "Оценка на инвестиционни проекти, използващи програмата MsExcell"
2018-11-19 / 2018-11-23 Разширено обучение: "Организация на данъчните счетоводни и счетоводни политики в организацията"
страница: