Библиотека за управление

Списък на семинаритеКакво търсите?семинари:
Начална / крайна дата. Име на семинара
2018-12-17 / 2018-12-21 Допълнително обучение: "Етика и психология на бизнес комуникацията в системата на държавната служба"
2018-12-17 / 2018-12-21 Разширено обучение: "Иновации в дизайна, Организация на проектирането на различни сгради"
2018-12-17 / 2018-12-21 Подобряване на професионалните умения: "Психологическа сигурност на работата на кадрите на държавната администрация"
2018-12-10 / 2018-12-14 Разширено обучение: "Анализ на паричния поток на организацията"
2018-12-10 / 2018-12-14 Допълнително обучение: "Икономически и правни аспекти на управлението на персонала на фирмата"
2018-12-10 / 2018-12-14 Разширено обучение "Инвестиционно банкиране"
2018-12-10 / 2018-12-14 Разширено обучение "Ценообразуване в компанията"
2018-12-10 / 2018-12-14 Разширено обучение: "Treasury - инструмент за ефективно управление на паричните средства"
2018-12-05 / 2018-12-07 Разширено обучение "Експерт по приемане на резултатите от държавния договор"
2018-12-03 / 2018-12-07 Разширено обучение: "Разработване на система за бюджетиране"
2018-12-03 / 2018-12-07 Подобряване на професионалната квалификация "Кодекс на труда на Руската федерация: професионален коментар на съдебната практика"
2018-12-03 / 2018-12-07 Професионален стандарт за професионално развитие "Специалист по управление на персонала"
2018-12-03 / 2018-12-07 Разширено обучение: "Мениджърски компетенции на главата, бух. счетоводство, Кодекс на труда, защита на труда »
2018-11-26 / 2018-11-30 Допълнително обучение: "Специалист по управление на персонала"
2018-11-26 / 2018-11-30 "Социално-психологически технологии за решаване на проблемите на социалните групи"
2018-11-26 / 2018-11-30 Разширено обучение "Психология на мениджмънта"
2018-11-26 / 2018-11-30 "Психология на професионалната комуникация"
2018-11-19 / 2018-11-23 Професионална pepepodpodgotovka "Специалист в сферата на обществените поръчки"
2018-11-19 / 2018-11-23 Разширено обучение: "Управление на държавните и общинските поръчки"
2018-11-19 / 2018-11-23 Социално-педагогическа подкрепа на образователния процес в условията на ГЕФ
2018-11-19 / 2018-11-23 Професионална преквалификация «Социална педагогика»
2018-11-19 / 2018-11-23 Разширено обучение: "Оценка на инвестиционни проекти, използващи програмата MsExcell"
2018-11-19 / 2018-11-23 Разширено обучение: "Организация на данъчната счетоводна и счетоводна политика в организацията"
2018-11-19 / 2018-11-23 Разширено обучение: "Организация на данъчната счетоводна и счетоводна политика в организацията"
2018-11-19 / 2018-11-23 Подобряване на квалификацията "Последни промени в Кодекса на труда 2017-2018"
страница: