Библиотека за управление

Проектът за създаване на специализиран флот

Кратко описание на проекта

Проектът за създаване на специализирана флотилия за риболов с парагади на дънни рибни видове в крайбрежната зона N и Южни острови се очаква да се осъществява въз основа на новосъздадено предприятие за рибно стопанство под формата на затворено акционерно дружество.
Общ размер на финансирането: 75 000 000 USD.

Автор на проекта: фирма: Pro-Invest Consulting

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word 97, архивиран от PKZip (156 KB)

RTF Бизнес план във формат RTF, архивиран от PKZip (329 KB)