Библиотека за управление

Фото услуги "Fuji-Smile"

Кратко описание на проекта

Настоящият проект е създаването на ново предприятие чрез учредяване на дружество с ограничена отговорност с три учредители и участие на зает капитал под формата на лизинг или заем за закупуване на оборудване в областта на предоставяне на фотографски услуги, редактиране и възстановяване на снимки и продажба на свързани продукти.

Автор: Погорелова Мария Владимировна

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word 97, архивиран от PKZip (283 KB)

Коментари

Този бизнес план зае второ място в конкурса за бизнес планове, проведен от нашия сайт с подкрепата на компанията "Про-Инвест Консултинг". Това, разбира се, не означава, че няма абсолютно никакви недостатъци, но това е един от най-добрите публикувани бизнес планове от 2001 г.