Библиотека за управление

Методика за изготвяне на инвестиционен меморандум

Артър Андерсен От архивите на списание " Пазар на ценни книжа "

Съдържание

Глава I Инвестиционният меморандум е свързващата връзка между предприятието и инвеститора
Глава II Работната програма за изготвяне на инвестиционен меморандум
Глава III. Данни за инвестиционния меморандум
Глава IV. План за инвестиционни меморандуми, въпроси и коментари за всеки раздел
Глава V Методология на прехвърлянето на баланс към международните счетоводни стандарти
Глава VI приложения

Условия за разпространение на материали

Работата по тези материали беше финансирана от средства, предоставени от Американската агенция за международно развитие (USAID), с участието на Руския център за приватизация (RIC), които осъществяват програми за подпомагане на руските предприятия при адаптирането им към условията на пазарна икономика.

Авторите формулират своето отношение към разпространението и използването на материали, както следва:
"Материалите могат да бъдат копирани и препечатани без никакви ограничения, авторските права не се прилагат към тях, освен това авторите ще считат, че са постигнали своята главна цел, ако представените модули са адаптирани и широко използвани. Когато материалите са адаптирани или променени, позоваването на US AID Независимо от броя въведени промени. Що се отнася до имената на фирмите, които са автори на представените разработки, те не трябва да се представят върху модифицираните материали. Следващата информация трябва да бъде изпратена на адрес: Русия, 121099, Москва, Novinsky Boulevard 19/23, US AID, Министерство на икономическите реформи. "

Всички права върху тази HTML версия на ръководството принадлежат на библиотеката "Корпоративни финанси".

Пълна версия на материалите на курсовете за обучение можете да получите на CD.
Поръчайте сега