Библиотека за управление

Изграждане на производствен комплекс за преработка на отпадъци

Кратко описание на проекта

Бизнес планът описва създаването на комплекс за преработка на производствени и потребяващи отпадъци, който има съгласувано съчетание от съществуващи технологии (снабдено със сертифицирано оборудване, което не изисква разработка и одобрено), което изключва износа на боклук в депа за отпадъци, максималният добив на продукти под формата на продаваеми продукти и стандартни рециклируеми във веригата за рециклиране прехвърлянето на обработката на боклука от скъпия бюджет към приходната единица. Проектът е насочен и към икономическото и екологичното подобрение на териториите на одзиновския район и прилежащите райони на московския регион.

Автори:

    Николай Гаврилов, генерален директор на "Mojaisky Skarabey"
    Александър Чумаков, вицепрезидент на руския екологичен конгрес, член на Академията по естествени науки
    Евгения Гаврилова, четиригодишна студентка в Московския държавен университет за външни работи

Електронна поща: janny_2001@

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word 97, архивиран от PKZip (78 KB).