Библиотека за управление

Организиране на серийно производство на високоефективни лечебни комплекси и електронни инженерни продукти

Кратко описание на проекта

Бизнес планът има за цел да оцени търговската ефективност на новото предприятие със следната производствена програма: стартирането на серия от интегрирани модули за биологично третиране (CBS) с последваща техническа поддръжка в експлоатация; серийно производство на охладители за бира и допълнително оборудване за тях; разширяване на производството на студени помещения за съхранение и шоково замразяване на месо и мляко, риба и други продукти, както и хладилници за моргии; Завършване на разработването и стартирането на серийно производство на усилватели за VHF радиостанции на МВР, GE, MPS, PS, MES, MO.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (774,877 KB).