Библиотека за управление

Придобиване на неизползван животновъден комплекс край село Васят

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е развитието на суровината база на преработвателната промишленост чрез организиране на ново земеделско предприятие, базирано на животновъдния комплекс в района на Перм. Възстановяването на комплекса и поддържането на 2000 глави говеда и 2000 глави свине. Наемете 3700 хектара земя за получаване на фуражни зърна и едрозърнести фуражи, създавайки собствена фуражна база. Предварително предпроектно проучване на инвестиционния проект.

материали

DOC Бизнес план в MS Word формат, архивиран от WinZip (2,248 MB).

Коментари