Библиотека за управление

Организация на бизнеса при предоставяне на автомобили

Кратко описание на проекта

Създаване на предприятие за ремонт и поддръжка на автомобили. Оценка на възможността да заеме водеща позиция на пазара на услугите на автосервизния център в Санкт Петербург чрез прилагане на компетентна маркетингова политика, използване на конкурентни предимства и благоприятни външни фактори.

материали

DOC Бизнес план в MS Word формат, архивиран от WinZip (765,496 KB).

Коментари