Библиотека за управление

Производство на теглителни вериги с висока якост за конвейери за обработка на тор

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да се използва неизползваното пространство, оборудване, човешки и енергиен потенциал; да организира освобождаването на серийни продукти, за да гарантира стабилността на доходите; увеличаване на производството и продажбите.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (845,423 KB).