Библиотека за управление

Организация на производството на сирене

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да организира производството въз основа на съществуващите производствени зони за производство на твърдо сирене като "Гуда" и да разшири дейността на фирмата.

Автор: Безус Татяна Викторовна, участник в конкурса "Консултант 2002, 2003"

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (1,770 MB).