Библиотека за управление

Техническо преоборудване на производството на ПДЧ в Череповецк

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е реконструкцията на съществуващото производство на ПДЧ на базата на цялостна линия на непрекъснато пресоване на плочи; поддържане на нивото на конкурентоспособност и рентабилност на продуктите; Подмяна на внос на плочи; Ефективно използване на нискокачествена дървесина за дълбока обработка и производство на висококачествени продукти; увеличение на продукцията на продуктите от шперплат и мебелно предприятие.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (745,108 KB).

Коментари