Библиотека за управление

Създаване на отдел за компютърна сигурност

Кратко описание на проекта

Бизнес планът за организация на отдел "Компютърна сигурност" в компанията "Компютри Плюс" (Санкт Петербург) има за цел да оцени възможността за инвестиране, както и да оцени прогнозната рентабилност и риска на проекта, когато се реализира като един от услугите, предоставяни от компанията на своите клиенти ,

Автор: - ZAO Computers Plus

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (172,575 KB).

Коментари