Библиотека за управление

Организация на производството на царевични люспи

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е придобиване на оборудване и създаване на нов агроиндустриален модул на територия от 10-15 хиляди хектара, който има собствена база за суровини и цялостен преработвателен комплекс.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (88,603 kb).

Коментари