Библиотека за управление

Организиране на серийно производство на материали за хирургически шевове

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да се създаде нов производствен обект, който да посрещне нуждите на домашното и чуждестранното здравеопазване и пазара на козметичната хирургия с висококачествени шевни материали от титан; Замяна на местни продукти с подобни импозирани материали за шевове.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (77,645 KB).

Коментари