Библиотека за управление

Многофункционално селце

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е формирането и развитието на сухоземния масив северозападно от село Зхотово (набор от обекти) като нов продукт, подготовката му за инвестиционни и търговски цели; реализиране на печалба в резултат на реализацията на елитен жилищен комплекс с развита инфраструктура за отдих, която задоволява нуждите на потребителите.

материали

DOC Бизнес план в MS Word формат, архивиран от WinZip (14,055 MB).

Коментари