Библиотека за управление

Развитие и експлоатация на находища на неметални суровини

Кратко описание на проекта

Целта на работата е да се оцени възможността за инвестиране в депозити на неметални суровини - депозит на диатомити, намиращи се в североизточната част на региона в централната част на Руската федерация - и по-нататъшно разработване на подробни инвестиционни и технически проекти за организацията на инвестиционното финансиране. За тази цел се оценяват продажбите на продуктите; определяне на основните канали за дистрибуция, потенциални потребители и доставчици; оценка на постижимия капацитет на пазара и прогноза за вероятните обеми на продажбите; определяне на производствената програма и номенклатурата; формулиране на изисквания за продукти и ценообразуване; ефективността на различните варианти за изпълнение на проекта.

Автор: Андрей Самолинов, Изп. Директор директор на "Фин Изток"

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (1,004 MB).

Коментари

Участник в конкурса "Консултант 2002, 2003"