Библиотека за управление

Типография на цифровия печат в Тиюмен

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да се създаде печатна преса, която да използва технологията за директно визуализиране чрез дигитален печат поради различни източници на финансиране (акционерният капитал е увеличение на уставния капитал поради издаване на допълнителен брой акции, лизинг, банков заем, авансово плащане за лизинг и покриване на паричния дефицит).

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (559,921 KB).

Коментари