Библиотека за управление

Инвестиции в енергоспестяващи мерки

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да се увеличи енергийната ефективност в републиканската болница Buryat за ветерани от войната: изграждането на отделни топлинни точки за всяка от четирите сгради, затоплянето на стените и подмяната на прозорците.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (60,812 KB).

Коментари