Библиотека за управление

Изграждане на индустриален и преработващ селскостопански комплекс в селото. Николаевка

Кратко описание на проекта

Проектът включва създаването на технологична верига от отглеждането на зърнени култури (основата на фуражите), животните и дълбоката обработка на месото, производството на месни продукти със собствена марка и последващата продажба на маркови магазини в региона Кемерово. Проектът предвижда също отглеждането на пролетна пшеница, ечемик и зимна ръж в горската степна зона и организацията на производството на дървен материал и дървен материал за покриване на вътрешните нужди на предприятието.

Автор: - Порошин Иля Юриевич, участник в конкурса "Консултант 2002, 2003"

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (118,952 KB).

Коментари

Участник в конкурса за бизнес план за 2003 година.