Библиотека за управление

Създаване на ресторант за бързо хранене в Челябинск

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да избере най-комерсиалния ефективен вариант за създаване на стационарен ресторант за бързо хранене или създаване на ресторант за бързо хранене във формата на хранителния съд.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (7,529 MB).

Коментари