Библиотека за управление

Производство, съхранение и първична преработка на картофи и зеленчуци

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да реализира печалба, като усвои високоефективни технологии за картофи и зеленчуци на открито.

Начинът за постигане на целта - разработването и производството на нови конкурентни продукти, разработването на нови технологии (иновации).

Автор: Туяна Дансарно Тармеева

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (4.17 MB).

Коментари

Този бизнес план заема второ място в конкурса за 2010 година. Проектът се реализира успешно в региона.