Библиотека за управление

Разработване на нова ценова стратегия за мрежата за доставка на цветя

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да се оптимизира структурата на разходите, да се установят такива цени на стоките и така да се променят, за да се овладее максималният пазарен дял.

Автор: Курникова Варвара

материали

DOC Бизнес план във формат MSWord, архивиран от WinZip (359 KB).

Коментари

Проектът е разработен и изпълнен в оперативната компания. Тя включва: финансов анализ на самата компания, маркетингови проучвания, инвестиционен проект и разработване на нова ценова политика.