Библиотека за управление

Устройства за генериране на газ за притискане на прахови пожарогасители с намалено работно време

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е организирането на серийно производство на нови газови генериращи елементи ИХГ-1, ИХГ-2 и ИХГ-5 с намалено време за реакция на праховите пожарогасители и удовлетворяване на потребностите на местните производители. Посоката на използване на инвестициите: закупуване на оборудване; Закупуване на компоненти, материали, попълване на друг оборотен капитал; Организация на производството; Придобиване на лицензи, патентоване.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (51,472 KB).