Библиотека за управление

Производство на мебели за детски играчки от картон

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да се създаде предприятие за производство на детски играчки от картон (комбинация от мебели за къща и образователна играчка), за да влезе в нов сегмент на пазара на детски мебели и играчки и да реализира печалба

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (376,733 KB).

Коментари

Автор: Марина Федорова, кандидат за икономическите науки, ген. директор на OOO Consulting Group "Economist"