Библиотека за управление

Създаване и развитие на съвместна логистична компания

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да се увеличи делът на железопътния транспорт в превоза на товари между Германия, Русия и Китай чрез прилагане на целенасочени мерки за създаване на конкурентни логистични услуги, изисквани от пазара.

Автор: Елена Радченко , старши специалист, отдел "Бизнес стратегии", отдел "Корпоративно строителство и реформи", руски железници OJSC

материали

DOC Бизнес план в MS Word формат, архивиран от WinZip (3,0 MB).

Коментари

Този бизнес план беше сред номинираните в конкурса за 2008 година