Библиотека за управление

Производство на малки партиди от трикотажни изделия

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да се създаде дъщерно дружество на "Волтри" и "К" и да се вдигнат привлечени средства за придобиването и пускането в експлоатация на оборудването за плетене на германската фирма "Стол". Плетената мини-фабрика в Вологда се очаква да произвежда фундаментално нови модерни дрехи.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (29,440 KB).