Библиотека за управление

Производство на метанол в Република Саха (Якутия)

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да се оцени икономическата ефективност на създаването на ново производствено предприятие с газово-химична обработка на природен газ

Автор: Климентев Александър, Егоров Григорий, Абрамов Петър, Сивцев Константин, ЗАО Източно-сибирска газова химическа компания

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (2,95 MB).

Коментари

Този бизнес план се класира на първо място в конкурса за 2009 година