Библиотека за управление

Производство на класифицирани микропрахови прахове

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е създаването (развитие) на вътрешния пазар на класифицирани микроорганизиращи прахове чрез организиране на тяхното производство и задоволяване на техните нужди.

материали

DOC Бизнес план в MS Word формат, архивиран от WinZip (161,177 КМb).