Библиотека за управление

Производство на фосфолипидни препарати

Кратко описание на проекта

Проект на Института по биомедицинска химия на RAMS (IBMH RAMS). Организация на промишлено освобождаване на битови фосфолипидни препарати въз основа на сгради, принадлежащи на Института. Естество на строителството: основен ремонт на производствените помещения. Кредити: 3,3 милиона долара

Фирма-разработчик: M-Consult
Автори: Sinkovskaya OV, Карачински SV

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word 97, архивиран от PKZip (122 KB)

Коментари

Този бизнес план стана носител на конкурса за бизнес планове, проведен от нашия сайт с подкрепата на фирма "Про-Инвест Консултинг" и издателство "Дело и Сервиз". Това, разбира се, не означава, че няма абсолютно никакви недостатъци (например лош писмен маркетингов план, особено стратегия за навлизане на пазара), но това е най-добрият публикуван бизнес план за 2000 г.