Библиотека за управление

Откриване на мрежа от фотобанки в Иваново

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е инсталирането на автономни кабини в град Иваново и тяхното популяризиране.

Автор: Изпълнява се от Zhandarova AV, Basistaya A.N.
Проверена е Тарасова АС

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (37.9 kb).

Коментари

Този бизнес план изгуби конкуренцията през 2009 г. поради лошото качество на финансовия и оперативен анализ. Текстовата част обаче е пример за идеално балансирано описание на проекта в областта на малкия бизнес.