Библиотека за управление

Набор от мерки за финансова рехабилитация на централата за производство на стоманобетонни изделия и К

Кратко описание на проекта

Създаден е бизнес план за предприятие, създадено въз основа на предприятие, което е претърпяло производство по несъстоятелност. Целта на проекта е модернизация и реконструкция на оборудването, повишаване на ефективността на използване на производствените мощности, подобряване на структурата на управление и изваждане на завода от криза.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (412,153 KB).

Коментари