Библиотека за управление

Създаване на мини печатница за малки и средни печатни издания

Кратко описание на проекта

Целта на бизнес плана е да се намерят частни инвеститори или да се привлекат инвестиционни фондове за създаване на предприятие. Оценка на перспективите, развитие на стратегията.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (546,748 KB).

Коментари