Библиотека за управление

Производство и продажба на медицински продукти за травматология и остеосинтеза

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да привлече рисков капитал с право да получава дивиденти от очакваните печалби за закупуване на оборудване, приватизация на промишлени сгради, разработване на маркетингови услуги, оборотен капитал за производство на ендопротези на тазобедрени стави и продукти за остеосинтеза (винтове и плочи от титан за травматологични операции върху тръбни кости) ,

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (121,503 KB).

Коментари