Библиотека за управление

Организация на Центъра за рехабилитация на гръбначния стълб и големи стави

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да отвори и разшири мрежата от рехабилитационни центрове чрез отваряне на клонове и организиране на работа по франчайз.

Автор: SYNOPSIS - маркетинг за медицина

материали

DOC Бизнес план в MS Word формат, архивиран от WinZip (747 KB).

Коментари

Победител в конкурса за бизнес планове за 2008 г.