Библиотека за управление

Сондажни съоръжения за изграждане на технически кладенци за различни цели от подземни рудни работи

Кратко описание на проекта

Проектът предвижда разработване на проектна документация за сондажната площадка и на тази основа е изградена верига от необходимо оборудване и инструментална екипировка за производство, координирана с Гугортехнадзор на Русия, пилотен модел на сондажа и основните модули за всички модификации, фабрични и приемателни тестове.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (31,958 KB).