Библиотека за управление

Създаване на международен спортен, културен развлекателен и здравен център

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е създаването и по-нататъшното развитие на конкурентно предприятие, предоставящо широк спектър от услуги; любителите на планински скиори и туристи от цял ​​свят; развитието на широка спортна и културна база в Сибир; въвеждане на нови технологии и оборудване, повишаване на нивото на заетост на местните жители.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (154,717 KB).