Библиотека за управление

Организация на инженерингова компания в сферата на слънчевата енергия

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е организацията на компанията за монтаж и последващо поддържане на слънчеви клетки, предназначени за производство на електроенергия за частни домакинства, офиси и малки предприятия.

Автор: Иля Губанова, Елена Елисеева. Факултет "Инженерен бизнес и мениджмънт", отдел "Индустриална логистика". MSTU ги. НЕ Бауман

материали

DOC Бизнес план в PDF формат, архивиран от WinZip (2.21 MB).

Коментари

Този бизнес план заема второ място в конкурса за 2010 г. в номинацията "Студентски проект".