Библиотека за управление

Създаване на супермаркет в Москва

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е разширяване на търговски площи в изградената прилежаща сграда с последваща реконструкция, за да се организира модерно търговско предприятие.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (252,561 KB).

Коментари