Библиотека за управление

Производство на сухи дървесни и дърводелски изделия

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е реконструкцията на цеха на завод за преработка на дървен материал за производство на нови експортно ориентирани стокови продукти.

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (53 709 KB).

Коментари