Библиотека за управление

Организация на производството на меки пластмасови тръби

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да направи оценка на плановете за производство на пластмасови тръби, изработени от мек полиетилен с акцент върху средните и малките производители на козметика.

Автор: Пережигин Сергей

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (743 252 KB).

Коментари

Участник в конкурса "Консултант 2002, 2003"