Библиотека за управление

План за развитие и модернизация на фирма за отдих в град Тула

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да модернизира старата зала за кино, да създаде нова детска площадка, да отвори допълнителен източник на доходи за компанията и да повиши заплатите на персонала.

Автор: Пристайко Мария, Водещ експерт на "Инвеко Консултантски и аналитичен център", MUE "Тулски културен и развлекателен комплекс"

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (198,735 KB).

Коментари

Участник в конкурса "Консултант 2002, 2003"