Библиотека за управление

Създаване на специализирана станция за сортиране на отпадъците

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е създаването на общинско предприятие от специализирана организация за сортиране и продажба на фракции твърди битови отпадъци.

Автор: Иван Лукянчиков, 5-годишен студент, катедра "Икономика и стратегическо управление", Държавен университет "Владимир"

материали

DOC Бизнес план в MS Word формат, архивиран от WinZip (3.75 MB).

Коментари

Този бизнес план се класира на първо място в конкурса за 2010 г. в категория "Студентски проект".