Библиотека за управление

Изграждане на многофункционален спортен и развлекателен комплекс с воден парк

Кратко описание на проекта

Целта на проекта е да осигури нова гама от висококачествени услуги за района в незаети ниши, за да отговори на търсенето на градското население за забавление; концентрация на услугите на едно място; развитие на вътрешен туризъм; повишаване на конкурентоспособността.

Автор: Г. Богданова, Смирнов ДА, Инвестиционна компания "TatInK"

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word, архивиран от WinZip (228,433 KB).

Коментари

Участник в конкурса "Консултант 2002, 2003"