Библиотека за управление

Управляващо дружество за рибарство

Кратко описание на проекта

Създаване на управляваща риболовна компания за организиране на ефективни риболовни експедиции за риба и други морски продукти с регистрация на фирма в една от свободните икономически зони.
Размер на финансирането: 1,5 млн. Долара.

Автор на проекта: ZAO IC "Contrast"

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word 97, архивиран от PKZip (444 KB)

Коментари

За съжаление, всеки бизнес план, без значение колко е професионален, има някои недостатъци. По-долу са коментари за недостатъците на този бизнес план:

Основният проблем е, че в някои въпроси авторът веднага се превръща в цифри, без да обръща внимание на изложението на ситуацията. Това е особено очевидно при анализиране на рисковете. Известно е, че този сектор е силно криминализиран, че има голяма вероятност за намеса от страна на държавата и т.н. Авторът обаче веднага прави оценка на възможните щети от бурята и малката кражба. Има смисъл първо да се разгледа риска от загуба на целия бизнес и стъпки за намаляване на този риск.
В останалата част може би този документ може да се разглежда като пример за правилен бизнес план.