Библиотека за управление

Изграждане на телекомуникационна мрежа

Кратко описание на проекта

В бизнес плана се предлага да се създаде модерна телекомуникационна мрежа на Sberbank, базирана на технологията ISDN.

Автор: Черец Олег Андреевич

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word 97, архивиран от PKZip (300 Kb)

Коментари

Този бизнес план бе на трето място в конкурса за бизнес планове, проведен от нашия сайт с подкрепата на компанията "Про-Инвест Консултинг". Това, разбира се, не означава, че няма абсолютно никакви недостатъци, но това е един от най-добрите публикувани бизнес планове от 2001 г.