Библиотека за управление

Организация на дървообработващ магазин

Кратко описание на проекта

Организиране на дървообработващ цех на базата на готови производствени площи с използване на високотехнологично оборудване за влизане на външния пазар

Фирма-разработчик: ZAO TyumBIT Автор: Яричина Лариса Николаевна

материали

DOC Бизнес план във формат MS Word 97, архивиран от PKZip (79 Kb)

Коментари

Този бизнес план стана победител в конкурса за бизнес планове, проведен от нашия сайт с подкрепата на компанията "Про-Инвест Консултинг". Това, разбира се, не означава, че няма абсолютно никакви недостатъци, но това е най-добрият публикуван бизнес план за 2001 година.