Библиотека за управление

Въведение в управленското консултиране

Съдържание:

  1. История на формирането на консултации
  2. Определяне на управленско консултиране
  3. Целта, задачите и етапите на консултиране
  4. Характеристики на консултантите
  5. Международна класификация на консултантските услуги
  6. Класификация на консултантските услуги в Украйна
  7. Консултиране в бивши социалистически страни
  8. Партньорство "клиент-консултант"
  9. Сравнителен анализ на развитието на консултациите в Украйна и в чужбина
  10. Анализ на консултантските услуги в чужбина

Информация за автора:
Олга Трофимова
Кандидат на икономическите науки
преподавател, KhAI
Партньор на Център за качество
Харков, Украйна
тел. 057 70 20 594