Библиотека за управление

Инвестиционни фондове и компании, които инвестират в Руската федерация

Хромушин Иван Материали на сп. "Пазарът на ценни книжа"

Представеният по-долу материал е резултат от повече от двумесечни изследвания на аналитичното обслужване на списание "Пазар на ценни книжа". Основната задача при подготовката на материалите беше да се идентифицират и "одитират" инвестиционните фондове, които правят значителни инвестиции в руски активи. Акцентът беше преди всичко върху фондовете за рисков капитал / преките инвестиции и портфейлните фондове. Отделно разпределени взаимни фондове, фондове, които работят с инструменти на публичния дълг на Руската федерация, както и редица фондове, които осигуряват дългово финансиране на жителите на Руската федерация.

При подготовката на материала наличната информация беше анализирана от всички източници на разположение на "Пазара на ценни книжа" и извършената проверка. Информация за дейността на повечето фондове (около 90%) се потвърждава пряко от самите фондове. Индивидуалните фондове отказаха да предоставят информация за себе си или не отговориха на нашето предложение за участие в проекта и потвърдиха информация за тяхната дейност. В този случай информацията за тези средства е включена в таблицата, при условие че е получена информация за техните дейности от алтернативни източници, които заслужават нашето доверие.

Планираме да продължим нашите изследвания в тази посока и да поканим всички заинтересовани страни да си сътрудничат.

"Пазар на ценни книжа" благодарим за подкрепата и съдействието при подготовката на материалите: компанията "RostInvest"; Търговска мисия на Министерството на търговията на САЩ в Русия; Руската инвестиционна асоциация (RVCA), както и всички инвестиционни фондове, които отговаряха на нашата оферта за участие в проекта.


За публикуване на сайта "Корпоративно управление" разделихме цялата таблица на две части. Първият дава общите характеристики на средствата, във втория - описание на техните предпочитания и изисквания. Освен това можете да изтеглите цялата таблица като файл в Excel.

Общи характеристики на средствата
Предпочитания и изисквания на фондовете

Цялата таблица в Excel формат