Библиотека за управление

Основите на архитектурния език за моделиране на архитектурата на ArchiMate

Андрей Рубенчик, анализатор и ръководител на проекта

Този информационен и образователен материал съдържа описание на всички понятия на езика ArchiMate и се основава на документа за спецификация на ArchiMate 2.1 и на редица други документи, посочени в Приложение № 1 "Източници". Дефинициите, означенията и примерите за елементи и отношения на езика ArchiMate са взети от документа за спецификация на ArchiMate 2.1.

За основните термини и концепции можете да прочетете също в статията .

Съдържание